+90 212 650 95 59 +90 539 731 04 57 info@igacontrol.com

Acil Aydınlatma İzleme Sistemleri

Acil aydınlatma sistemi; normal aydınlatma sisteminin yangın, deprem, terör, sabotaj ya da enerji kesintileri gibi nedenlerle devre dışı kalması sonucu derhal devreye girerek insanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan ikincil bir aydınlatma türüdür.

Acil aydınlatma sisteminin öncelikli amacı güvenli bir tahliye sağlayarak , can kaybını önlemektir. Acil aydınlatma sistemi; insanların binadan sendelemeden, tökezlemeden, engellere takılmadan, yerlere düşmeden, yaralanmadan, ezilmeden, paniğe kapılmadan, aşırı kalabalık ve yığılma gerçekleşmeden hızlı ve emniyetli bir şekilde tahliye edilmesini, yangın alarm ve söndürme cihazları ile ilk yardım donanımının fark edilmesini sağlamalı, riskli alanlarda oluşabilecek kazaları önlemelidir.

Acil aydınlatma normal şartlarda gereksinimi hissedilen bir aydınlatma türü değildir.  Ancak acil bir durumda gerektiği gibi çalışmalıdır.  Herhangi bir şekilde çalışmaması durumunda bunun riski insan hayatıdır.

 Yasal Zorunlulukları vardır.

Acil aydınlatmayı, diğer aydınlatma türlerinden ayıran en önemli özellik budur.

Acil aydınlatma her projeye özel, yönetmeliklerde belirtilen kriterlere göre dizayn edilmelidir. Kullanıma başladıktan sonra ise düzenli olarak testleri yapılmalı ve bu testlerin sonuçları kayıt defterlerinde saklanmalıdır. Otomasyon sistemi bu noktada devreye girmektedir. Orta ve büyük ölçekli binalarda yüzlerce acil aydınlatma armatürünün testlerinin manuel olarak yapılması oldukça zordur. Bu nedenle acil aydınlatma izleme yazılımı ve ekipmanları ile istenilen testler, takvime ve saate bağlı olarak programlanabilmekte ve test sonuçları raporlanıp saklanabilmektedir.

Periyodik testler aylık test (fonksiyon testi) ve yıllık test (süre testi) ‘tir.

Teknoware kablosuz izlenebilir acil aydınlatma sistemi ile tüm bu testler ve kayıtlar kolaylıkla tek bir merkezden yapılabilir.

 

 

Projelerinizde acil aydınlatma hesaplarınızı Dialux ile yaparak, proje tasarımında sizlere destek veriyoruz.

Kablosuz izleme sistemi sayesinde ekstra haberleşme kablosuna ihtiyaç duymadan tüm ürünler mesh şeklinde birbirleriyle haberleşir ve merkezden her bir acil aydınlatma armatürü tek tek izlenir.

5000 armatüre kadar tek bir sistem altında izlenebilir. Yapılması gereken testler takvime bağlanabilir, örneğin binanın az kullanıldığı zamanlarda batarya testleri yaptırılabilir. Test sonucunda raporlar 5 kişiye kadar mail olarak otomatik olarak gönderilir.